Dla Kogo ?
  Mogę Ci towarzyszyć w podróży do wnętrza, do znaczeń i symboli które ono kryje, zwykle tam znajdujemy rozwiązanie.

  Pomagam w nast
  ępujących  obszarach:

  Problemy w relacjach z innymi
  Kryzysy emocjonalne
  Depresje
  Stany lękowe
  Nerwice
  Zaburzenia osobowości
  Zaburzenia psychotyczne
  Wpływ traumy wczesnodziecięcej na osobowość
  Molestowanie seksualne
  Problemy z seksualnością
  Uzależnienie i współuzależnienie (alkoholizm, narkomania, hazard, seks, internet)
  Syndrom DDA/DDD
  Rozwój osobisty