Psychoterapia Psychoanalityczna

Psychoterapia psychoanalityczna (bazująca na psychoterapii psychodynamicznej) jest skuteczną metodą leczenia w sytuacji sesji terapeutycznej. Częstotliwość sesji waha się od 1 do 3 w ciągu tygodnia w zależności od ustaleń. Sesje terapeutyczne odbywają się o stałym czasie, trwając 50 minut. Można korzystać z twórczych środków wyrazu jak rysunek czy pisanie, często rozmowa dotyczy wyobrażeń, fantazji a także marzeń sennych.

Psychoterapia analityczna jest prowadzona metodą wglądową, gdzie  uświadamiamy sobie wewnętrzne konflikty i pragnienia. Przepracowanie tych zjawisk w odniesieniu do relacji terapeutycznej może wprowadzić istotne zmiany w funkcjonowaniu, z czasem w osobowości. Jest to psychoterapia głęboka i zwykle długoterminowa, może trwać nawet kilka lat. Choć kwestią kontraktu może być praca w określonych, ograniczonych obszarach. Dzięki intensywności spotkań, możliwa jest długotrwała zmiana funkcjonowania człowieka. Często terapii analitycznej poddają się ludzie, którzy funkcjonują na głębokim poziomie zaburzenia, dla których inne formy oddziaływania terapeutycznego nie odnoszą trwałego skutku. Psychoterapia analityczna może być również traktowana jako forma samorozwoju człowieka.